W dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka PHU Jagr dołączyła do Grupy Kapitałowej Polmlek, co stanowi niewątpliwą szansę rozwoju w oparciu o posiadane doświadczenie jak i rozbudowaną infrastrukturę zakładu. Wspólne działania pozwolą na poszerzenie dotychczasowego portfolio Grupy o kolejne produkty dedykowane segmentowi HoReCa jak i współdziałanie w kierunku innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Dotychczasowy Prezes Spółki Pan Jan Grabiński pozostaje w firmie, dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu będzie nadal wspierał jej rozwój.

Jednocześnie w dniu 29.06.2022 r. powołano nowy Zarząd Spółki JAGR. Prezesem została Pani Dorota Białczak, dotychczas Dyrektor ds. Technologii Polmlek Grudziądz, a Wiceprezesem Pani Joanna Główczyńska, dotychczas Dyrektor Generalny PHU Jagr Sp. z o.o.

Wspólne działania pozwolą na rozwój i perspektywę na kolejne lata szczególnie w aktualnej sytuacji, która wymaga od Przedsiębiorców wyjątkowego zaangażowania i siły.

Jagr z Warlubia

PHU JAGR Sp. z o.o.

ul. Bąkowska 34
86-160 Warlubie

tel. +48 52 33 260 85
tel. +48 52 33 260 92
tel./fax +48 52 33 260 66
fax +48 52 33 260 28

e-mail: kontakt@jagr.com.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000405786
NIP: 8762457340
Kapitał zakładowy 45.050.000 zł