MASŁO EKSTRA OSEŁKOWE

Masło o tradycyjnym kształcie osełki i zawartości tłuszczu 82%. Zawiera naturalnie występujące w nim witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach. Niezbędny składnik każdej tradycyjnej kuchni.

Jagr z Warlubia

PHU JAGR Sp. z o.o.

ul. Bąkowska 34
86-160 Warlubie

tel. +48 52 33 260 85
tel. +48 52 33 260 92
tel./fax +48 52 33 260 66
fax +48 52 33 260 28

e-mail: kontakt@jagr.com.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000405786
NIP: 8762457340
Kapitał zakładowy 45.050.000 zł